معاد شناسی (تعداد جلدها: 10)

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

ده جلد معادشناسی

توضیحاتاين مجموعه شامل 75 مجلس در ده مجلّد در كيفيّت سير و حركت انسان در دنيا و نحوۀ تبدّل نشأۀ غرور به عالم حقائق و واقعيّات و ارتحال او بسوي خدا و غاية الغايات بوده و در آن مباحثي همچون: عالم صورت و برزخ و نحوة ارتباط ارواح در آنجا با اين عالم، كيفيّت خلقت فرشتگان و وظائف آنها، نفخ صور و مردن و سپس زنده شدن تمام موجودات و قيام انسان در پيشگاه حضرت احديّت، عالم حشر و نشر و حساب و كتاب و جزاء و عرض و سؤال و ميزان و صراط و شفاعت و اعراف و بهشت و دوزخ، با استفاده از آيات قرآن و اخبار معصومين و ادلّۀ عقليّه و فلسفيّه و مطالب ذوقيّه و عرفانيّه بنحو أوفي و أوفر مطرح گشته است.

  • سپاس و حمد بى اندازه و قیاس از ویژگیهاى حضرت ربّ ودود ذوالجلال والاكرام، خداى منّان است كه بشر را بعد از آفرینش و هدایت تكوینیه به خلعت حركت بسوى كمال به هدایت تشریعیه راهنمائى و مخلَّع فرمود؛ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ.1
  •  و پاكترین درود و تحیت و اكرام بر پیامبران و برگزیدگان راه خدا و طریق هدایت بسوى معارف حقّه او باد، كه با ارشاد خود بشر را از ظلمتكده جهل به وادى ایمن انوار علم و دانش الهیه رهبرى نمودند، و از جمود و ركود به مقام سعه اطلاق و گشایش حقائق و واقعیات به پرواز درآوردند.
  •  خاصّه خاتم پیمبران حضرت سید المرسلین‌ محمّد بن عبد اللَه‌ صلّى اللَه علیه و آله و سلّم و جانشینان او حضرت سید الوصیین، أمیر المؤمنین‌ علىّ بن أبى طالب‌ و یازده فرزند امجد او كه یكى پس از دیگرى عالم را به نور وجود خود منوّر، و با تحمّل أعباء خلافت و امانت الهى كاروان بشریت را به میقات خدا و لقاء او رهنمون شدند، و صداى پر طنین جرس قافله را به گوش جهانیان رساندند

چلد اول معادشناسی

دیدگاهتان را بنویسید