سخرانی های علامه طهرانی

علّت عدم وصول به کمالات توحیدی عمل نکردن است. عالی‏ترین مربّی و معلّم بشریّت حضرت رسول و أمیرالمؤمنین و اولاد او علیهم السلام هستند. رسول خدا فرمود: «کسی که دو روزش یکسان باشد مغبون است». در مکتب توحید مقصد خداست و زاد و راحله، توکّل و استعانت از اوست. یکی از نتایج سلوک الی اللَه زدوده شدن غلّ و غش و کدورت‏های باطنی است. از بهترین ارمغان‏های سلوک الی اللَه بی‏تعلّقی و آسودگی خاطر و خیال است. برای وصول به مقصود باید کار و تلاش نمود . اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به خدا، اعتماد به بت است. زندانی بودن أبناء دنیا در توهّمات و تخیّلات فاسد و باطل. أمیرالمؤمنین علیه السّلام: «قیمةُ کُلِّ امرِئٍ ما یُحسِنُه». نگاهی اجمالی به سرگذشت جنگ بدر و کفّار اسیر شده. إخبار غیبی رسول خدا به عمویش عباس در پرداخت فدیه. سالک نباید فکر خود را در امور جزئی و کوچک متوقّف نماید. باید راه خدا را با اختیار و مجاهده طی نمود . پادشاهی و اقتدار فقط از آنِ پروردگار است و او بر همه چیز تواناست. التجاء و ابتهال سالک به حضرت پروردگار. اقرار و اعتراف سالک به عجز و ناتوانی خویش و بی‏نهایتی ذات حضرت حق. حکایت زیبای بهلول و هارون. درخواست به فعلیّت رسیدن استعدادات از حضرت پروردگار.سخرانی 
سخرانی

تفسیر آیه نور برای فهمیدن حقیقت ولایت، خیلی مُعِدّ است. احتمالات موجود در معنای ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾. تفسیر وهّابیون و اخباریون از این آیه شریفه. کیفیت وضع و جعل حدیث توسط برخی از صحابه. اشکالات وارد بر نظر وهّابی‌ها و أخباری‌ها. برخی قائلند الفاظ قرآن در معانی مجازی به کار رفته است. الفاظ برای معانی عامّه وضع می‌شوند. ذکر مصادیقی از قاعدۀ وضع الفاظ برای معانی عامّه. نور ظاهر به ذات و مظهِر غیر است. علم نور است چون خودش ظاهر است و با او مجهولات را حل می‌کنند. خدا نور است چون وجود و ظهور همه به اوست. خدا را باید با خود خدا شناخت نه با ظهورات خدا.

سخرانی

سخرانی

دیدگاهتان را بنویسید