چهارمحال و بختیاری

مرتضی طالع ماسوله صبح شنبه در دوره آموزشی بازاریابی و توسعه گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری به میزبانی اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: بیش از ۳۰ هزار هکتار از منابع طبیعی و جنگل‌های این استان تخریب شده و بیش از ۲ هزار پرونده در این خصوص در مراجع قضائی باز است.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری خاک حاصلخیزی دارید و به نوعی بهشت ایران است، مردم این استان باید بدانند که در چه جای پر از ظرفیتی زندگی می‌کنند.

پدر گردشگری ایران ادامه داد: گردشگری قصه پُر غصه‌ای است و به نام گردشگری کارهایی انجام می‌دهند که هیچ گونه استانداردی را رعایت نمی‌کند.

طالع ماسوله عنوان کرد: دنیای پیشرفته امروز در فکر رفت و آمد مدیران و چگونگی این تغییرات نیست بلکه در فکر این است که چگونه تصمیمات گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سه بخش امنیت، دفاع و علم توسعه پیدا کردیم و در دیگر عرصه‌ها رشد یافتیم.

پدر علم گردشگری اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری ۲۲ برابر کشور سنگاپور است ولی این کشور جز کشورهای توسعه یافته بزرگ دنیا است که بیش از ۲۰ میلیون توریست خارجی وارد آن می‌شود.

طالع ماسوله بیان کرد: توسعه یافتنی نیست، بلکه ساختنی است، توسعه با دست‌ها و فکرها باید ساخته شود.

وی تاکید کرد: از ۱۷ اقلیم مختلف ۱۴ اقلیم در ایران وجود دارد این یعنی ایران به لحاظ منابع همه چیز دارد.

پدر علم گردشگری ایران تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری به لحاظ وسعت ۱۰ برابر کشور سنگاپور است اما تنها ۱۰ میلیون گردشگر وارد آن شده است.

طالع ماسوله افزود: در ایران مردم را شریک آسیب‌های توسعه نکردیم و این یک آسیب کشور برای است.

وی ادامه داد: قرن ۲۱ قرن پایان فرصت‌ها نیست بلکه قرن آغاز فرصت‌ها است.

اخبار گردشگری

دیدگاهتان را بنویسید